Leverandør til VISO

VISO er den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på det sociale område og på specialundervisningsområdet. VISOs rådgivning bidrager til, at den specialiserede viden kommer til gavn dér, hvor behovet er.

BOMI har siden 2009 været leverandør til VISO under Socialstyrelsen og yder desuden udredning, rådgivning og supervision direkte til kommuner og botilbud ved behov.

Ønske om udredning eller rådgivning gennem VISO, sker ved henvendelse til VISO https://socialstyrelsen.dk/viso